oppihotellilogoMEDIA-ALAN OPINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

   • MediaAmis
   • PeliAmis
   • Aikuisopinnot

 

Yhteishaku 2017

coolisti duuniin

Kevään 2017 yhteishaun yhteydessä ei tarvitse enää täyttää haun lisätietolomaketta. Yhteishaussa on omat hakulomakkeet

  • Media-Amikseen:
    Media-alan perustutkinto, pk
    Media-alan perustutkinto, yo
    (lukion ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaneille)
  • PeliAmikseen:
    Peliala, pk (Media-alan perustutkinto)

MediaAmiksessa opit tekemään monipuolisia paino- ja verkkoviestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit esimerkiksi graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta, kuvankäsittelyä sekä www-sivujen suunnittelua ja koostamista, verkkomarkkinointia, sosiaalisen median hyödyntämistä.

MediaAmis

PeliAmis (PeliAmiksen opinnot + yo-tutkinto) tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja digitaalisten viestintätuotteiden tuotannon osaajaksi. Koska PeliAmiksen opintoihin sisältyy myös lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto, sinulla tulee olla riittävät valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Osa opinnoista suoritetaan Kajaanin lukiossa ja AMK:ssa sekä oman alan NY-yrityksessä. Lukio-opintoihin sisältyy viisi ainetta ja ylioppilastutkinto.

PeliAmis

Aikuisopinnot toteutetaan päivämuotoisena, tutkintoon valmistavana monimuotokoulutuksena. Perehdyt asiakaslähtöisten projektien hallintaan, www-sivujen suunnitteluun ja koostamiseen, verkkomarkkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen sekä kuvankäsittelyyn.

Aikuisopinnot