oppihotellilogoMEDIA-ALAN OPINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

   • MediaAmis
   • PeliAmis
   • Aikuisopinnot

 

Yhteishaun lisälomake

coolisti duuniin

Kaikki MediaAmikseen ja PeliAmikseen hakevat hakijat täyttävät yhteishaun lisäksi haun lisälomakkeen.

Media-alan perustutkinnon yhteishaussa Kainuun ammattiopistoon haetaan Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle. Lisälomakkeella hakijat ilmoittavat hakevatko he PeliAmiksen vaiko MediaAmiksen opiskelijoiksi.
-Aikuiskoulutukseen hakevien ei tarvitse täyttää lisälomaketta.

Lue lisää...

MediaAmiksessa opit tekemään monipuolisia paino- ja verkkoviestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit esimerkiksi graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta, kuvankäsittelyä sekä www-sivujen suunnittelua ja koostamista, verkkomarkkinointia, sosiaalisen median hyödyntämistä.

MediaAmis

PeliAmis (PeliAmiksen opinnot + yo-tutkinto) tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja digitaalisten viestintätuotteiden tuotannon osaajaksi. Koska PeliAmiksen opintoihin sisältyy myös lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto, sinulla tulee olla riittävät valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Osa opinnoista suoritetaan Kajaanin lukiossa ja AMK:ssa sekä oman alan NY-yrityksessä. Lukio-opintoihin sisältyy viisi ainetta ja ylioppilastutkinto.

PeliAmis

Aikuisopinnot toteutetaan päivämuotoisena, tutkintoon valmistavana monimuotokoulutuksena. Perehdyt asiakaslähtöisten projektien hallintaan, www-sivujen suunnitteluun ja koostamiseen, verkkomarkkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen sekä kuvankäsittelyyn.

Aikuisopinnot